Přednáčky Internet mládeži z.s. pro CVVZ

Anotace přednášek o Internetu pořádaných Internet mládeži, z.s.


reklama: www.billboard.cz

Na CVVZ 2010 pořádalo Internet mládeži, z.s. opět přednášky, tentokrát čtyři, k nimž zde najdete osnovu a případně pomůcky pro pokračování ve studiu této problematiky. Z tohoto důvodu zde stránka zůstane umístěna i po skončení CVVZ. I když nyní se již Internet mládeži, z.s. této činnosti (návštěvy CVVZ) nevěnuje, stránky necháme v provozu. Budeme se snažit i dělat aktualizaci, protože došlo k poměrně velkým změnám zejména u našich vlastních www stránek.

1. Internet ve službách dětí a mládeže
2. Jednoduché stránky bez programování
3. Prezentace oddílu
4. Osobní bezpečnost na Internetu

Pokud vás zajímá využití Internetu v oddílu hlouběji, doporučujeme navštívit všechny 4 přednášky, protože spolu tématicky souvisí, zejména přednáška 2 a přednáška 3. Při tom přednáška 2 je nejspecializovanější a věnuje se pouze technice tvorby stránky a jejího umístění na Internet. Přednáška č. 3 se zabývá problematikou obecněji a přednáška č. 1 pojednává o stavu Internetu pro děti a mládež (a také pro vedoucí, rodiče, učitele apod.) všeobecněji. Poslední 4. přednáška se věnuje osobní bezpečnosti na Internetu. Svoji premiéru měla na CVVZ 2007 v Třešti.